Search the J1 Music Library


[ Chart: Current | Archives ]
 

Browse by Aritst

Ali Project

  Top40 Chart  
Title Weeks Peak On Air
Gesshoku Grand Guignol  
 
  
Bokoku Kakusei Catharsis  
亡國覚醒カタルシス
 05/27/2006
Yuukyou Seishun Uta  
勇侠青春謳
 10/28/2006
Bara Goku Otome  
薔薇獄乙女
 12/09/2006
Hizamazuite Ashi wo Oname  [2007]
跪いて足をお嘗め
 06/16/2007
Waga Rotashi Aku no Hana  [2008]
わが臈たし悪の華
32608/09/2008
Kitei no Tsurugi  [2008]
鬼帝の剣
13811/22/2008
Raraibu Shinseiki  [2009]
裸々イヴ新世紀
 01/24/2009
Jigoku no Mon  [2009]
地獄の門
 05/30/2009
Senritsu no Kodomo Tachi  [2009]
戦慄の子供たち
 08/22/2009
Datenkoku Sensen  [2009]
Ali Project
 10/24/2009
Ranse Eroica  
亂世エロイカ
 07/17/2010
Katana to Saya  
刀と鞘
 08/28/2010
Kyomu Densen  
凶夢伝染
 01/28/2012
Watashi no Bara no Kaminasai  
私の薔薇を喰みなさい
 07/27/2013
Haramitsu Renge  
波羅蜜恋華
 10/24/2015
Hiamitsu Renge  
波羅密恋華
 11/07/2015