CURRENT LISTENERS
jp cn tw us ca no nl th mu mx my de gb ph au sg ru br co
JAPAN'S TOP 5
Chart: 995 - On-air: 06/27/2020 ~ [ view entire chart ]
#1 #2 #3 #4 #5
CD coverCD coverCD cover
Aimyon
Hadaka no Kokoro
Kaze Fujii
Yasashisa
Yoasobi
Yori ni Kakeru
Sekai no Owari
Umbrella
Utada Hikaru
Time
Listen to the Countdown every weekend on J1!